ALMERE - Het aantal daklozen dat aanklopt bij het Leger des Heils, blijft dalen. Deden in 2003 nog ruim 21.094 mensen een beroep op de opvang van de organisatie, vorig jaar waren dat er nog 14.083. Dat staat in het jaarverslag over 2007 van het Leger des Heils dat dinsdag is gepubliceerd.

Uit het verslag blijkt verder dat het leger steeds beter in staat is mensen met problemen eerder te bereiken, waardoor het aantal huisuitzettingen kan worden teruggebracht.

De jaarlijkse toestroom van nieuwe dak- en thuislozen naar opvangvoorzieningen van het Leger des Heils liep dan ook terug van 8666 mensen in 2003 naar 7194 in 2007.

Het Leger des Heils voorziet in een kwart van het aantal voorzieningen voor dak- en thuislozen in Nederland. Het aantal dak- en thuislozen in Nederland wordt op basis hiervan door het Leger des Heils nu geschat op ongeveer 42.000. In 2003 waren dat er nog bijna 65.000 en in 2006 ongeveer 50.000.

Obstakel

Toch spreekt het Leger des Heils in het jaarverslag niet alleen van positieve resultaten. Zo blijft het ontbreken van werk een groot obstakel voor volwaardige deelname aan de samenleving voor de mensen die een beroep doen op organisatie.

Volgens luitenant-kolonel Ine Voorham, directeur van het Leger des Heils, zijn de bestaande reïntegratietrajecten niet toereikend voor de specifieke problematiek en mogelijkheden van dak- en thuislozen.