AMSTERDAM - De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft een aantal klachten gekregen van lerarendie de vmbo-examens te licht vinden. Naar verwachting zullen alle vmbo-scholeneen slagingspercentage van 90 procent halen, aldus De Telegraaf vrijdag.

Sommige opgaven van het examen waren volgens ondervraagde docenten zo makkelijkdat leerlingen uit groep 8 van de basisschool ze ook zo hadden kunnenbeantwoorden. In zeven van de tien vmbo-examens stonden de leerlingen een uurvoor afloop van het examen al weer buiten.