DEN HAAG - De CDA-fractie staat "niet afwijzend" tegenover de uitbreiding van de selectie van embryo's op ernstige erfelijke ziektes als borst- en darmkanker bij kunstmatige bevruchting.

CDA-Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel zei dat dinsdag na afloop van het fractieberaad. Wel vinden de christendemocraten dat er "nadere randvoorwaarden en zorgvuldigheidscriteria" door het kabinet moeten worden opgsteld.

"Anders ga je van ziekte naar ziekte hobbelen en dat willen we niet." Ormel ging niet in op de vraag om welke randvoorwaarden het moet gaan, maar ze mogen niet beperkt blijven tot een lijst met ziektes.

"Het gaat om een hele principiële kwestie. Het is aan het kabinet om randvoorwaarden in te vullen", aldus Ormel. Of het instellen van een toetsingscommissie voor individuele gevallen een goed idee is, zoals eerder deze week gesuggereerd, liet Ormel in het midden.

Conflict

De uitbreidingen van de selectie van embryo's heeft voor een conflict gezorgd in de coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie. De PvdA is voor, de ChristenUnie is tegen.

Het kabinet werkt momenteel aan een compromis. Het CDA had zich tot dusver nog niet duidelijk uitgesproken.

Slob

Fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie reageerde terughoudend, maar niet negatief op de uitspraken van Ormel. "De zaak ligt nu in het kabinet. Daar moet een zorgvuldige afweging plaatsvinden. Daar ga ik niet op vooruitlopen."

Slob hoopt dat het lukt in het kabinet een oplossing te vinden waar alle drie de regeringspartijen zich in kunnen vinden. Van de ChristenUnie hoeft dat zeker niet "met stoom en kokend water" te gebeuren.

Een akkoord nog deze week lijkt Slob te snel. Zowel PvdA als ChristenUnie houdt dit weekeinde een partijcongres.