NEW YORK - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft donderdag ingestemd met de verlenging van de immuniteit van Amerikanen voor het Internationaal Strafhof (ICC). De Verenigde Staten hadden daartoe een resolutie ter stemming ingediend bij de raad.

De resolutie werd met twaalf stemmen voor en nul tegen aangenomen door de vijftien leden tellende Veiligheidsraad. Zoals verwacht onthielden Frankrijk en Duitsland zich donderdag van stemming. Ook Syrië wenste zich niet uit te spreken over de omstreden Amerikaanse resolutie.

De Amerikaanse houding ten aanzien van het Internationaal Strafhof heeft de verhoudingen tussen Europa en de VS op scherp gesteld. Washington liet er de afgelopen dagen weinig twijfel over bestaan dat het verbeteren van de door de oorlog tegen Irak verstoorde relatie met Europa afhing van de stemming van donderdag.

Politiek gemotiveerde aanklachten

De VS beschuldigen de Europese Unie ervan Amerikaanse pogingen te frustreren om Amerikaanse militairen die dienen in internationale vredesmachten te beschermen tegen vervolging door het Internationaal Strafhof (ICC). Washington vreest dat zijn militairen en diplomaten in het buitenland slachtoffer kunnen worden van politiek gemotiveerde aanklachten.

De VS steunen het ICC daarom niet en wil met individuele landen akkoorden sluiten om uitlevering van elkaars onderdanen te voorkomen. Zulke afspraken zijn al met 37 landen gemaakt, vooral met arme landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. De Europese landen verzetten zich tegen die afspraken en vinden dat de VS de taak van het ICC frustreren, nog voor de eerste verdachte is voorgeleid.

Alle mogelijke middelen

Het verzet in Washington tegen het in Den Haag gevestigde hof, dat vorig jaar juli officieel zijn deuren opende, is zelfs zo groot dat conservatieve haviken een wetsontwerp indienden dat in de wandeling Invasion of The Hague Act (Invasie-van-Den-Haag-wet) ging heten. De president van de VS zou "alle mogelijke middelen" moeten kunnen inzetten om Amerikaanse burgers uit handen van het ICC te bevrijden. President Bush ondertekende in augustus vorig jaar deze 'Den Haag-invasiewet'.