DEN HAAG - De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben een plan ontwikkeld om huiselijk geweld tegen te gaan.

De G4-steden stellen in een actieprogramma dat naast het slachtoffer, de pleger van het geweld en de betrokken kinderen extra hulpverlening moeten krijgen.

Actieplan

Maandag overhandigden de G4-gemeenten het actieplan aan minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) in Den Haag. De steden willen een modelaanpak ontwikkelen die ook kan worden gebruikt door andere gemeenten om de hulpverlening te verbeteren.

Een van de ambities van de gemeenten is een rechtbank of rechter in te stellen voor huiselijk geweld, een plan dat wethouder Jantine Kriens van Rotterdam (zorg) vorige maand al presenteerde.

Geweldsincidenten

De G4 schat dat er jaarlijks in Nederland 500.000 huiselijke geweldsincidenten voorkomen. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in de vier grote steden drie keer hoger dan het landelijk gemiddelde.

Naast de bijdragen van de gemeenten pleiten de G4-steden voor een structurele bijdrage van het Rijk van 12 miljoen euro per jaar. De vier grote steden investeren momenteel gezamenlijk jaarlijks 34 miljoen euro in de aanpak van huiselijk geweld.