DEN HAAG - Een instelling naar het voorbeeld van de Sociaal-Economische Raad zou het probleem van de schooluitval moeten aanpakken. Dat heeft een aantal scholieren- en studentenorganisaties maandag voorgesteld.

In een stichting moeten alle direct betrokkenen in het onderwijs vertegenwoordigd zijn, stellen ISO, LSVb, JOB en LAKS. Verder vinden de organisaties dat één bewindspersoon van Onderwijs verantwoordelijk moet zijn voor alle onderwijsinhoudelijke zaken.

Nu heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt de strijd tegen de schooluitval in haar portefeuille, terwijl Ronald Plasterk als minister eindverantwoordelijk is.

Plasterk

Plasterk zei in een reactie niets te voelen voor het instellen van één minister die het hele onderwijs onder zijn hoede heeft. Volgens Plasterk spreken beide staatssecretarissen en de minister nu ook al met één mond.

Van Bijsteveldt en Plasterk namen de resolutie van de scholieren en studenten maandag in ontvangst.

Voorlichting

Volgens de organisaties staan er nog steeds hoge schuttingen tussen de verschillende onderwijstypes. Ze adviseren betere voorlichting en een gezamenlijke aanpak van schooluitval. Daarom moet er meer "sectoroverstijgend overleg" plaatsvinden, vinden ze.

Studiekeuze

De organisaties willen verder meer persoonlijke aandacht voor de voorbereiding op keuzes voor studie en beroep. Er moeten bijvoorbeeld voor aankomende studenten ruimere mogelijkheden komen om een dag mee te lopen op een hogeschool, ROC of universiteit.

Ook zou het mogelijk moeten zijn binnen de maatschappelijke stage in het vervolgonderwijs mee te lopen.

Prioriteit

Het verminderen van het aantal uitvallers is een van de hoogste prioriteiten van het kabinet. In 2012 moet dat aantal zijn teruggebracht tot 35.000. In het schooljaar 2006-2007 verlieten 53.100 jongeren hun opleiding zonder diploma.