AMSTERDAM - Prinses Margarita heeft haar kort geding tegen de bank MeesPierson verloren. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bekendgemaakt. De prinses wilde een vergoeding van 74.000 euro van MeesPierson. Ze beschuldigde de bank ervan dat die zonder dat zij het zelf wist, geld van haar rekening aan haar vader had overgemaakt.

De rechter hecht blijkens het vonnis meer waarde aan de beweringen van de bank. Die stelde ter zitting dat de relatiebeheerder die MeesPierson de prinses had toebedeeld, zich nog wist te herinneren dat ze wel degelijk (mondeling) toestemming had gegeven voor de overschrijving. De relatiebeheerder zou dit in een bodemprocedure voor de rechtbank onder ede willen bevestigen.

Daar komt nog bij, aldus de rechter, dat de prinses op zijn minst vanaf eind 2000 op de hoogte moet zijn geweest van de overboeking en dat ze pas recent bezwaar heeft gemaakt.

De kortgedingrechter vindt de kwestie eigenlijk ook geen zaak voor zichzelf: "Gelet op deze omstandigheden kan niet gezegd worden dat het verweer van MeesPierson dat H.K.H. Prinses Margarita zelf opdracht tot de overboeking heeft gegeven, bij voorbaat kansloos is. Een nader onderzoek naar de feiten zal dan ook moeten uitwijzen hoe de opdracht tot de overboeking tot stand gekomen is en of H.K.H. Prinses Margarita hiervoor haar toestemming heeft verleend. Het kort geding leent zich echter niet voor zodanig onderzoek."

De advocaat van Margarita was direct na het vonnis niet bereikbaar. MeesPierson onthoudt zich liever van commentaar: "MeesPierson betreurt het dat een en ander tot een rechtzaak heeft geleid. Discretie en vertrouwen vormen de basis van de relatie tussen MeesPierson en haar cliënten. Dit gegeven bepaalde in belangrijke mate de opstelling van MeesPierson in deze procedure.

MeesPierson blijft van mening dat zij zonder deze basis niet in staat is haar cliënten van dienst te zijn en haar bankbedrijf uit te oefenen."