VOORBURG - Het aantal nieuwe tienermoeders is in Nederland sinds 2001 flink gedaald. Dat komt vooral doordat allochtone tienermeisjes minder kinderen kregen. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal niet-westerse allochtone tienermoeders zakte tussen 2001 en 2007 van 1736 naar 779, terwijl het het aantal autochtone nieuwe tienermoeders met bijna 1500 ongeveer even groot bleef.

Geboortecijfer

Het geboortecijfer van Turkse en Marokkaanse tieners nadert naar verhouding dat van hun autochtone leeftijdgenoten. Het geboortecijfer van Antilliaanse tienermeisjes daalde licht, maar is relatief gezien nog bijna acht keer zo hoog als dat van autochtone meisjes.

Met 5,2 geboorten per duizend meisjes van 15 tot 19 jaar is het Nederlandse cijfer een van de laagste ter wereld. Waarschijnlijk komen tienermoeders alleen in Zwitserland nog iets minder vaak voor, zegt het CBS.