DEN HAAG - Een verruiming van embryoselectie is in strijd met de geest van het regeerakkoord, waarin nieuwe stappen op het terrein van de medische ethiek uitgesloten zouden zijn.

Dat zegt vicepremier André Rouvoet, leider van de ChristenUnie, zaterdag in dagblad Trouw.

Oplossing

Waar PvdA-leider Wouter Bos vrijdag na afloop van de ministerraad vertrouwen toonde in het vinden van een oplossing van het politieke conflict, vraagt Rouvoet zich af of er überhaupt wel ruimte is voor het zetten van nieuwe stappen op dit terrein: "Ik ga er serieus naar kijken, maar ik weet nog niet waar die ruimte zou kunnen zitten", zegt hij in een interview met de krant.

Coalitieakkoord

Rouvoet: ,In dit coalitieakkoord is, voor het eerst, de beschermwaardigheid van het leven opgenomen. De ChristenUnie aanvaardt op bepaalde punten een status quo, maar we wilden wel dat er iets tegenover stond, positieve maatregelen rond abortus."

"Als je het akkoord er nog eens bij pakt, zie je dat de geest daarvan is: we gaan geen nieuwe stappen zetten. Dat was nadrukkelijk onze voorwaarde."

Homostandpunt

Over het homostandpunt, een andere kwestie die speelt bij de ChristenUnie, stelt Rouvoet dat de partij geen onderscheid maakt tussen homo's en hetero's.

"Mocht zich desondanks een vraag voordoen ten aanzien van de geloofwaardigheid dan is er maar een plek waar die besproken wordt: in het gesprek met elkaar."

Bestuurlijke functies

De ChristenUnie lag onder vuur wegens de positie van homoseksuelen in bestuurlijke functies. Op de vraag of de partij zich het recht voorbehoudt sommige homo's toch te weren, zegt hij: "Dat is bij andere partijen niet anders."

"In de ChristenUnie is het geen relevant gegeven of je poelier bent, bij de Partij van de Dieren zal dat wel zo zijn. Bij het homohuwelijk is het dus een legitieme vraag of een getrouwde homo de ChristenUnie kan vertegenwoordigen. Dat levert spanningen op, dus praat je erover."

Bos

Bos zei in het radioprogramma TROS Kamerbreed dat hij zaterdag na het lezen van het interview met Rouvoet heeft gebeld.

Die zei dat het vraaggesprek voor het debat in de Tweede Kamer over embryoselectie dat donderdag was, is afgenomen en dat hij "geen behoefte had om afstand te nemen van de woorden van Bos na de ministerraad.

"Hij heeft geen behoefte in de hoek te staan van pessimisten die geen enkele oplossing zien, onderstreepte Bos.

Maastricht

Bos zinspeelde nog op een oplossing door alleen het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM), het enige Nederlandse ziekenhuis dat embryoselectie bij kunstmatige bevruchting mag toepassen, toestemming te geven voor uitbreiding van zulke screening op ook erfelijke borstkanker.

Rouvoet wilde daarna voor de microfoon van het Radio-1-Journaal niet zeggen of dat aanvaardbaar is, en zei dat hij de kwestie eerst binnen het kabinet wil bespreken.

"Ik ben niet zover dat ik een panklare oplossing heb", aldus Rouvoet, benadrukkend dat hij "zeer bereid is te kijken naar een oplossing."

Kiezers

Een kwart van de kiezers van de ChristenUnie steunt de partij niet zonder meer in de kwestie rond de embryoselectie.

Dat blijkt zaterdag uit een representatief onderzoek van het Nederlands Dagblad onder 338 mensen die tijdens de afgelopen verkiezingen op de ChristenUnie stemden.

Brief

Bijna driekwart van de achterban steunt het verzet van de partij tegen de omstreden brief van PvdA-staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid.

Een achtste deel (12,7 procent) vindt echter dat zij terecht ruimte creëert voor embryoselectie bij erfelijke borstkanker, en voor nog eens 13,9 procent liggen de zaken niet zo uitgesproken.

Homokwestie

Deze medisch-ethische kwestie is voor een groot deel van de achterban wel belangrijker dan de 'homokwestie', die ook binnen de partij speelt.

Van de stemmers op de partij vindt 47,3 procent beide zaken even relevant, bijna 40 procent vindt de embryokwestie belangrijker. Voor 6,5 procent weegt het homostandpunt zwaarder.

Overigens vindt 90 procent van de eigen kiezers dat de ChristenUnie het als regeringspartij goed doet.