DEN HAAG - Het eerste studiejaar blijft voor hbo-studenten een struikelblok. Als ze het tweede jaar halen, dan is percentagewijs de kans groter geworden dat ze hun diploma halen.

Dat blijkt uit cijfers over het studiejaar 2006-2007, die de HBO-raad vrijdag publiceerde. Dat jaar stopte 17,3 procent van alle eerstejaars met hun opleiding. Dat is 2 procentpunt meer dan in het jaar daarvoor.

Van alle studenten die het tweede studiejaar wel hebben gehaald, is in het achtste jaar slechts 10,5 procent uitgevallen. Bijna drie op de vijf hbo-studenten studeert binnen vijf jaar af. Acht jaar na aanvang van de studie heeft 68,5 procent van alle hbo-studenten een diploma in het hoger onderwijs op zak.

Havo

Hbo-studenten met een havo-diploma doen het in het algemeen beter dan studenten die van het mbo komen. In het eerste jaar valt 21,3 procent van de mbo'ers uit. Onder vroegere havisten is dat 14,6 procent. Van de studenten met een havo-opleiding haalt bijna 70 procent de eindstreep. Voor mbo'ers is dat net geen twee derde.

De beste vooropleiding blijkt het vwo. Van hen slaagt 82 procent. Slechts 8,2 procent van de hbo-studenten met een vwo-diploma valt in het eerste jaar uit.

Allochtonen

Niet-westerse allochtone studenten blijven het slechter doen dan hun studiegenoten. Haalt 68,5 procent van alle hbo'ers binnen acht jaar zijn diploma, bij de niet-westerse allochtonen blijft dat percentage op nog geen 56 steken.

Met 18,9 procent is de uitval van niet-westerse allochtonen in het eerste jaar niet veel hoger dan het landelijk gemiddelde, maar meer studenten uit die bevolkingsgroep geven in de jaren daarna de studie op.