AMSTERDAM - De Amsterdamse wethouder Tjeerd Herrema (Verkeer en Vervoer) is bereid af te zien van het weren van vervuilende auto's uit de binnenstad als in de zomer van 2009 blijkt dat de gemeente de Europese normen voor luchtkwaliteit ook zonder de geplande milieuzone weet te halen.

Een woordvoerder van Herrema bevestigt vrijdag een bericht hierover in De Telegraaf. Voordat Amsterdam medio 2009 definitief zal besluiten tot invoering van een milieuzone voor vervuilende bestel- en personenauto's, zal de gemeente de luchtkwaliteit toetsen. Als die op dat moment voldoende verbeterd is, komt de milieuzone er mogelijk niet.

Aanleiding voor het toetsmoment dat de gemeente wil inbouwen, is de "expliciet uitgesproken zorg" door minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) over de invoering van de milieuzone.

Dat schrijven de wethouders Herrema en Marijke Vos (Milieu) in een brief aan de minister.

Voorrang

Het voornemen vervuilende auto's uit de binnenstad te weren, is onderdeel van het plan Voorrang voor een gezonde stad.

Aanvankelijk wilde de gemeente daarin auto's van voor 1992 buiten de stad houden. Op die plannen kregen de bestuurders forse kritiek, onder meer van Eurlings.

Milieuzone

Uit de brief van de wethouders blijkt dat de invoering van de milieuzone volgens Amsterdam en het kabinet een gemeentelijke bevoegdheid is. Amsterdam "streeft echter nadrukkelijk naar afstemming" met het kabinet over het weren van vervuilende auto's.

Later deze maand besluit de Amsterdamse gemeenteraad over de plannen. Eerder besloot Amsterdam al een milieuzone voor vrachtwagens in te stellen. Die regeling gaat op 1 oktober in.

Heroverweging

Dat Amsterdam de plannen voor een milieuzone heroverweegt, is een gevolg van de gesprekken die de gemeente met de betrokken ministers voerde.

Herrema: "Het Rijk heeft aangegeven mee te willen werken aan de milieuzone, als die noodzakelijk blijkt voor een betere luchtkwaliteit. We gaan meer samen optrekken, dat is de winst die we geboekt hebben."

Kabinet

Volgens Herrema heeft het kabinet zelf invloed op het halen van milieunormen en dus op het mogelijk weren van vervuilende auto's. "Zij moeten ook flink aan de bak.

Maatregelen als de sloopregeling voor vervuilende auto's en het registreren van de uitstoot per kenteken voert het Rijk uit. We hebben er beide belang bij dat we onze doelstellingen halen."