DEN HAAG - Politica Rita Verdonk heeft het afgelopen jaar als Tweede Kamerlid zware persoonsbeveiliging gehouden vanwege haar bekendheid. Ook de nieuwe, minder zware beveiligingsmaatregelen hangen samen met haar bekendheid.

De dreiging aan het adres van Verdonk is inmiddels dermate laag dat andere Kamerleden in dezelfde situatie helemaal geen beveiliging zouden krijgen.

Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) benadrukte donderdagavond tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer dat Verdonk gewoon het land in kan en kan deelnemen aan het politieke debat. Als er dreigende situaties ontstaan, wordt de beveiliging weer opgeschroefd.

Publiciteit

Een Kamermeerderheid accepteerde de uitleg van Hirsch Ballin. CDA, SP en GroenLinks betreurden het wel dat Verdonk de publiciteit heeft gezocht. Hirsch Ballin had evenwel ook moeten voorkomen dat de zaak zo escaleerde dat een openbaar debat noodzakelijk bleek, aldus VVD en GroenLinks.

De PVV vroeg de minister de verminderde beveiliging te heroverwegen, maar kreeg daarvoor onvoldoende steun.

Naar gevoel

Verdonk zei na afloop van het debat dat ze "een naar gevoel" heeft overgehouden aan het optreden van de minister. "Die geeft mij weinig vertrouwen dat het nu goed komt met mijn beveiliging."

Diverse Kamerleden uitten donderdagavond laat hun misnoegen over het feit dat Verdonk het laatste deel van het debat over haar beveiliging heeft gemist, omdat ze voortijdig de vergaderzaal verliet. Ze vertrok om een televisieploeg te woord te staan.

Televisie

De aangepaste persoonsbeveiliging bracht Verdonk woensdagavond zelf ook via televisie naar buiten. De politica meldde dat haar beveiliging per direct is stopgezet waarna ze niets anders kon doen dan haar tournee door het land voor Trots op Nederland (TON) stil te leggen.

Hirsch Ballin en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) Tjibbe Joustra ontkenden donderdag stellig dat de beveiliging is gestaakt. Ze wijzen erop dat minder stringente maatregelen nodig zijn. "Het allerhoogste beveiligingsniveau is voor Verdonk niet meer nodig", aldus Hirsch Ballin.

Beveiligers

"Maar mevrouw Verdonk wordt van alle noodzakelijke zorgen voorzien." Voorlopig wordt ze op afstand begeleid door professionele beveiligers. Bij grote evenementen kan ze zonodig weer rekenen op strikte persoonsbeveiliging.

De minister weerlegde kritiek dat hij kil en zonder empathie tot zijn besluit zou zijn gekomen. Volgens hem is er zeer veel tijd besteed aan de gesprekken met de politica. Ook premier Jan Peter Balkenende heeft met Verdonk over de kwestie gesproken in de marge van een andere ontmoeting.

"Het heeft bij ons niet aan inlevingsvermogen ontbroken. Maar angst of andere gevoelens kan ik niet wegnemen", zei Hirsch Ballin.

Verzet

De NCTb heeft afgelopen jaar diverse malen met Verdonk gesproken over de inschatting dat de dreiging aan haar adres sterk is afgenomen sinds ze aftrad als minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Verdonk heeft zich voortdurend tegen die conclusie verzet.

Zij noemde daarbij concrete incidenten rond haar beveiliging om aan te tonen dat er wel degelijk nog een groot probleem is. Meestal waren deze voorvallen echter al meegenomen in de dreigingsinschatting van de NCTb, aldus Hirsch Ballin.

Bedreigd

Verdonk is sinds haar aantreden als minister in mei 2003 geregeld bedreigd vanwege haar stevige uitlatingen over allochtonen. Na een jaar in het kabinet werd de dreiging zo sterk dat ze in juni 2004 permanente persoonsbeveiliging kreeg. Die heeft ze gehouden tot deze week.

Ter compensatie heeft Verdonk direct eigen beveiliging geregeld. De eigen bewakers zijn van een particulier beveiligingsbedrijf dat haar op vrijwillige basis bescherming wil bieden.