DEN HAAG - Staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid geeft toe dat ze haar brief over de uitbreiding van embryoselectie bij kunstmatige bevruchting eerst in de ministerraad had moeten bespreken.

"Achteraf gezien heb ik een verkeerde inschatting gemaakt", zei ze donderdag in de Kamer.

De PvdA-bewindsvrouw had voor het versturen van haar brief geen signalen gekregen dat die tot een heftig politiek meningsverschil zou leiden, zei ze.

Ze was ervan overuigd dat de brief paste "binnen de kaders" van het beleid van haar voorgangster, Clémence Ross. "Ik zag het niet als een ethische breuk, maar als een nuanceverschil."

Hernemen

Bussemaker moest haar brief vorige week vrijdag "hernemen", toen bleek dat coalitiepartner ChristenUnie, onder aanvoering van vicepremier André Rouvoet, wel grote moeite had met een uitbreiding van embryoselectie op ernstige erfelijke ziektes als borstkanker.

Het kabinet zal nu zo snel mogelijk, maar in elk geval voor het zomerreces, met een nieuwe brief komen.

Volgens de staatssecretaris zal het kabinet proberen tot een voor iedereen aanvaardbaar standpunt te komen. Ze nam geen afstand van haar eerdere brief. Maar ze zei ook dat "als je de discussie aangaat, je naar argumenten moet luisteren".

Koehandel

De oppositiepartijen trokken fel van leer in het debat. Zij zijn bang dat het overleg in het kabinet tot "koehandel" zal leiden, waarbij PvdA en ChristenUnie allebei water bij de wijn doen.

Een ruime meerderheid van de Kamer staat inhoudelijk achter de oorspronkelijke brief van Bussemaker.

De regeringspartijen liepen niet vooruit op eventuele compromissen, al maakten Khadija Arib (PvdA) en Esmé Wiegman (ChristenUnie) duidelijk nog achter hun oorspronkelijke mening te staan.

Melden

VVD, D66 en GroenLinks riepen vrouwen die voor embryoselectie in aanmerking willen komen op zich alvast te melden bij het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM), het enige Nederlandse ziekenhuis dat deze behandeling mag verrichten.

De regels verzetten zich daar op dit moment niet tegen.

Niet gelukkig

Bussemaker toonde zich niet gelukkig met die oproep. Ze heeft het AZM gevraagd "geen onomkeerbare stappen" te zetten tot het kabinet een besluit heeft genomen.

Het ziekenhuis zal die wens volgens haar respecteren, maar wil wel alvast beginnen met de behandeling van vijf vrouwen die zich eerder hadden aangemeld. De voorbereidingstijd hierbij neemt enkele maanden in beslag.

Klink

Minister Ab Klink van Volksgezondheid onderschreef in de Kamer de lezing van zijn staatssecretaris Bussemaker. Die had niet met hem over haar omstreden brief overlegd, maar er waren ook geen signalen dat dat nodig was.

Ambtenaren "van hoog tot laag" hadden geen problemen gezien bij het versturen ervan. "Het ware beter geweest als de brief eerst op de agenda van de ministerraad had gestaan", aldus Klink terugkijkend.

Over de "grimmige toon" van het debat zei Bussemaker na afloop te hopen dat een volgend debat net zo inhoudelijk en zorgvuldig zal zijn als eerdere overleggen over medisch-ethische onderwerpen.