DEN HAAG - Ouders en hun spijbelende kind kunnen binnenkort op gedragscursus worden gestuurd. Het ministerie van Justitie gaat met de Raad voor de Kinderbescherming bespreken of deze sanctie landelijk moet worden ingevoerd.

Dat blijkt uit een serie maatregelen tegen spijbelen die staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs donderdag bekend heeft gemaakt.

Leerstraffen

Op dit moment kunnen rechters in Lelystad al leerstraffen opleggen aan spijbelaars en hun ouders. Met de cursus moeten leerlingen hun verzuim afleren en ouders leren hun daarbij te ondersteunen.

Naast de leerstraffen komen in alle rechtbanken speciale zittingen voor zaken over schoolverzuim. Zo moeten spijbelzaken zo snel mogelijk behandeld worden.

Voorlichting

Ook wil Van Bijsterveldt de voorlichting over spijbelen aan jongeren, ouders, scholen, hulpverleners en gemeenten verbeteren.

In april maakte Van Bijsterveldt al bekend dat scholen straks bij één landelijk digitaal loket spijbelende leerlingen kunnen melden.

Dit scheelt veel uitzoekwerk en tijd. Naar verwachting gaan scholen verzuim dan vaker melden, waardoor gemeenten beter actie kunnen ondernemen.

Samenwerken

Om de aanpak van spijbelaars door gemeenten te verbeteren, wil de staatssecretaris dat dorpen en steden in 39 regio's met elkaar samenwerken.

"Omdat onomstotelijk is komen vast te staan dat samenwerkende gemeenten door schaalvergroting en specialisatie een betere kwaliteit leveren", schrijft ze.

Thuis

In het schooljaar 2006-2007 lieten ouders 5119 leerplichtige kinderen bewust thuis. In 2003-2004 waren dat er nog 6488.

Het verzuim door kinderen die wel staan ingeschreven bij een school groeit echter hard. In 2006-2007 ging het om 49.548 meldingen tegen 41.642 meldingen in 2003-2004.