DEN HAAG - Een oplossing voor het conflict in de coalitie over embryoselectie valt deze week nog niet te verwachten. Ingewijden houden er rekening mee dat het kabinet op zijn vroegst volgende week vrijdag met een compromis naar buiten komt.

Zowel PvdA als ChristenUnie heeft in dat weekeinde een partijcongres.

Voorstel

Vorige week moest PvdA-staatssecetaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) een voorstel om de embryoselectie bij reageerbuisbevruchting te verruimen terugnemen na een aanvaring met vicepremier André Rouvoet (ChristenUnie).

De gemoederen leken hoog op te lopen, maar inmiddels zoeken de partijen achter de schermen naar een uitweg uit het conflict.

Mogelijkheden

Volgens ingewijden bekijken de partijen de mogelijkheid om een ruimere selectie van embryo's op erfelijke ziektes wel toe te staan, zoals Bussemaker wilde, maar daarbij tegelijk een aantal duidelijke voorwaarden te formuleren en het medisch-ethische debat bovendien te verbreden.

Van een akkoord is echter nog geen sprake, waarschuwen bronnen. Bussemaker is gevraagd met aanvullende informatie te komen.

Debat

De Tweede Kamer houdt donderdag een debat over de embryokwestie. Daarbij gaat het vooral over de vorige week gevolgde procedure. Bussemaker stuurde haar voorstel voor een ruimere embryoselectie naar de Kamer zonder Rouvoet daarin gekend te hebben.

Naar verwachting zullen de drie regeringsfracties zich in het debat terughoudend opstellen. PvdA en ChristenUnie deden afgelopen dagen hun best om de ruzie te sussen. Het CDA heeft tot dusver nog geen duidelijk inhoudelijk standpunt ingenomen.