EINDHOVEN - Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een klacht tegen plastisch chirurg Martin J. uit Helvoirt wegens een sterfgeval na een cosmetische ingreep woensdag afgewezen.

De tuchtrechter oordeelde dat niet aannemelijk is dat de 37-jarige patiënte op basis van onjuiste of onvolledige informatie haar toestemming gaf voor de gewenste buikwandcorrectie. De vrouw overleed enkele dagen na de operatie aan een zeldzame infectie.

Eerder legde het tuchtcollege in dezelfde zaak wel een waarschuwing op voor slechte nazorg. Dat gebeurde na een klacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De tweede zaak was aangespannen door de weduwnaar van de vrouw.

Complicaties

De vrouw werd in april 2006 geopereerd in de particuliere kliniek van J. in Amsterdam. De patiënte was in een half jaar tijd 47 kilo afgevallen en liet de overtollige huid weghalen.

Volgens het tuchtcollege heeft de arts de vrouw niet gewezen op de kans op infecties (tot 10 procent) maar was de fatale complicatie zo zeldzaam dat de chirurg haar niet op dat risico had hoeven wijzen. Een verband tussen de operatie, de infectie en het overlijden is evenmin vastgesteld.

Kanttekening

De rechter plaatst wel kanttekeningen bij het optreden van de plastisch chirurg. J. had in zijn operatieverslag moeten melden dat hij een drain (slangetje) had aangelegd. Bovendien had hij het toestemmingsformulier eerder dan kort voor de operatie moeten laten ondertekenen.

De advocaat van de weduwnaar kondigde woensdag direct hoger beroep aan.