DEN HAAG - De haringstand op de Noordzee is dit jaar gegroeid tot boven de twee miljoen ton. Dat is het hoogste niveau sinds de jaren '60, toen de hoeveelheid haring in de Noordzee op zijn hoogst was.

Het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek heeft dat woensdag meegedeeld. Het baseert zich op nieuwe metingen van visserijbiologen. Volgens deze biologen zou de vangsthoeveelheid van 400.000 ton consumptieharing volgend jaar verhoogd kunnen worden tot 500.000 ton. De Europese visserijministers beslissen in december over de vangsthoeveelheid voor volgend jaar.

In de jaren '90 liep de haringstand in de Noordzee fors terug. Daarna werden sterke beperkingen opgelegd aan de vangst. Dat beleid werpt nu zijn vruchten af.