DEN HAAG - Bij het gebruik tilliften, waarmee patiënten uit bed of rolstoel worden getild, vinden jaarlijks duizenden ongelukken plaats. Daarbij komen tientallen patiënten om het leven. De Inspectie voor de Gezondheidszorg meldt dat in haar jaarverslag. Volgens de inspectie zijn onvoldoende training in het gebruik en gebrekkig onderhoud van de liften de belangrijkste oorzaken van de problemen.

Die kwamen vorig jaar aan het licht na drie dodelijke ongelukken met liften. Ze werden vrijwillig gemeld, want zorginstellingen zijn niet verplicht na een ongeluk de inspectie in te seinen.

De inspectie gaat een onderzoek doen naar het gebruik van de liften bij zorginstellingen en de thuiszorg. Er zijn in Nederland circa 40.000 tilliften.