AMSTERDAM - De Nationale Ombudsman heeft zware kritiek op de werking van devreemdelingendiensten. Dit blijkt uit het Jaarverslag dat woensdagochtendwordt gepresenteerd.

Mensen die een buitenlandse partner naar Nederland willen laten komen of dieeen voorlopige verblijfsvergunning aanvragen raken verstrikt in eenbureaucratisch doolhof. De Nationale Ombudsman zei dinsdag in het tv-programmaVandaag dat de Vreemdelingendienst het werk volstrekt boven het hoofd is gegroeid.

"Naar aanleiding van de vele klachten constateerde de Nationale ombudsman datde schakels in de keten onvoldoende op elkaar waren afgestemd. De verschillendebij de procedure betrokken bestuursorganen vormden weliswaar een keten, maarzij werkten ieder afzonderlijk als losse schakels. Er vond geen coördinatie vande procedure plaats en evenmin werden termijnen bewaakt. Bovendien bleken bijveel vreemdelingendiensten aanzienlijke achterstanden te bestaan bij deafhandeling van zaken", zo meldt de Nationale Ombudsman in haar jaarverslag.

Volgens de Nationale Ombudsman ligt de schuld voor de chaos bij devreemdelingendiensten vooral bij het ministerie van Justitie en BuitenlandseZaken. Deze ministeries hebben volgens de Ombudsman te weinig gedaan om deproblemen aan te pakken.