AMSTERDAM - Studenten hebben vorig jaar een half miljard euro geleend bij de InformatieBeheer Groep (IBG). Dit meldt de Volkskrant woensdag.

Het geleende bedrag ligt bijna twee keer zo hoog als vijf jaar geleden, toenstudenten uit de beroepsopleidende leerweg (bol, voorheen mbo) en het hogeronderwijs (hbo en wo) voor 248,8 miljoen euro rentedragende leningen afsloten.Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC en W) vermoedt datde invoering van de prestatiebeurs in 1996 en de daaruit voortvloeien inkortingvan de studieduur in het hoger onderwijs de spectaculaire stijging mede heeftveroorzaakt.

Zo krijgt een student nog uitsluitend studiefinanciering voor de nominale duurvan de studie. Vroeger was die periode een jaar langer. Ook hbo-studenten dienaar de universiteit willen doorstromen, moeten meer lenen of werken, omdat zijhun recht op studiefinanciering tijdens hun eerste studie al hebben gebruikt.