AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam wil alleen nog Amsterdamse junks opvangen. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom voor zo snel mogelijk een legitimatieplicht in te voeren in de drugsoverlastgebieden. Het gaat om delen van de binnenstad en Amsterdam-Zuidoost.

De hoofdstad heeft een grote aantrekkingskracht op druggebruikers. Een deel van hen veroorzaakt veel overlast en daar heeft Amsterdam genoeg van. De hoofdstad hoopt haar aantrekkingskracht te verminderen door zorg en opvang alleen nog beschikbaar te stellen voor haar 'eigen' junks. Ieder stadsdeel wordt verantwoordelijk voor de daar ingeschreven druggebruikers.

Legitimatieplicht

Voor de legitimatieplicht is Amsterdam afhankelijk van de wetswijziging over de privacyregeling in Den Haag. Toch hoopt de hoofdstad met behulp van de Algemene Plaatselijke Verordening hier al een voorschot op te nemen.

Verslavingsprobleem

Het college noemt de verslavingsproblematiek ingewikkeld en met bestaande wetten en regels moeilijk beheersbaar te maken. Burgemeester en wethouders maakten dinsdag een pakket aan maatregelen bekend, maar doen ook een dringend beroep op het Rijk.

Bijvoorbeeld om de heroïneverstrekking onder medisch toezicht uit te breiden. De ervaringen hiermee zijn positief; de verslaafden voelen zich beter en hoeven niet meer de criminaliteit in te duiken om in hun behoeften te voorzien. De roep in Haagse kringen dat iedereen moet afkicken, doet Amsterdam af als gebrek aan realiteitszin.

Opvang

Toch heeft Amsterdam ook dringend behoefte aan meer SOV-plaatsen. In deze Strafrechtelijke Opvang Verslaafden zijn druggebruikers wel verplicht om af te kicken en krijgen zij begeleiding bij het vinden van een huis en werk. Ook voor deze plekken heeft de hoofdstad Den Haag nodig.

Een van de zaken die Amsterdam zelf regelt, zijn kleinschalige opvangvoorzieningen voor bejaarde drugsgebruikers. De burgemeester wil drugsoverlastgebieden makkelijker kunnen aanwijzen, zodat hij zijn maatregelen gemakkelijker ergens anders kan toepassen als de overlast zich verplaatst. Over de specifieke aanpak van drugsoverlast in de Bijlmer praten betrokkenen dinsdagavond.