DEN HAAG - Het CDA wil chronisch zieke patiënten zodra dekosten voor de zorg fors omhoog gaan direct compensatie geven.Fractievoorzitter Verhagen van het CDA zal daar woensdagvoorstellen voor doen tijdens het debat in de Tweede Kamer over deregeringsverklaring.

Door de verkleining van het ziekenfondspakket en het eigenrisico waarmee iedereen waarschijnlijk volgend jaar al te makenkrijgt, krijgen met name chronisch zieken, die leven van eenuitkering, een opeenstapeling van kosten voor de kiezen.

Het CDA wil daarom gelijktijdig met de ingrijpende maatregelencompensatie in het leven roepen en daar niet mee wachten tot hetnieuwe zorgstelsel in 2006 wordt ingevoerd. In het regeerakkoord iser al een miljard euro voor gereserveerd, maar harde afsprakenover de manier waarop die compensatie wordt geregeld en wanneer dieingaat, zijn niet gemaakt met de VVD en D66.

Het CDA wil patiënten die te maken krijgen met te hoge kostenvia de belastingen compenseren. Dat zou vooraf moeten en niet pasachteraf als de kosten al zijn gemaakt. Compensatie vooraf ismogelijk omdat de kosten die chronisch zieken in een jaar makenvrij nauwkeurig zijn vast te stellen.

Het CDA streeft op termijn naar een systeem waarin de kostenvoor zorg, maar ook voor andere voorzieningen, worden gebonden aaneen maximum, dat is gerelateerd aan het inkomen. Als de kostenhoger zijn dan dat maximum, komen betrokkenen in aanmerking voorcompensatie. Coalitiepartner de VVD ziet daar weinig in.