AMSTERDAM - Onder de naam De Rode Lantaarn is dinsdag eennieuw tijdschrift over prostitutie verschenen. Het is verkrijgbaarin vierhonderd winkels. Het blad is bedoeld voor zowel deprostitutiebranche, de overheid en de maatschappij zelf, zegtinitiatiefneemster Mariska Majoor. In een eerste oplage van 3500exemplaren moet het driemaandelijkse magazine uitgroeien naar zo'n.000 tot 15.000 exemplaren.

Majoor is bekend als oprichtster van het Amsterdams ProstitutieInformatie Centrum (PIC). Nu het bordeelverbod kort geleden isopgeheven blijkt des te meer dat er geen goede communicatie istussen de prostitutiebranche, overheid en maatschappij, vindtMajoor. "Dat is ook maar weer gebleken in het evaluatierapportover de opheffing van het bordeelverbod. Aan het gebrek van goedecommunicatie wil ik met een paar andere mensen wat doen", aldusMajoor.

Ze richtte daarvoor de onderneming De Wallenwinkel op, die DeRode Lantaarn uitgeeft. Mensen kunnen zich abonneren op hettijdschrift, maar Majoor denkt dat ze het vooral van de losseverkoop moet hebben. "Het is zeker geen vunzig blad met allerleiblootfoto's enzo. De Playboy en Penthouse is wat dat betreft minderdiscreet. Onze blad wil mensen gewoon goed informeren over alleswat zich afspeelt in de prostitutiebranche."

In het eerste magazine staat onder meer een artikel overprostitutie-feminisme, een artikel over tippelzones, een rubriekonder de kop 'prostitutie en privacy', een pagina over seksueeloverdraagbare aandoeningen (soa's), een interview met eengay-prostitué en een column over een vrouwenopvanghuis inGroningen. Het blad kost 3,15 euro.