LEEUWARDEN - Notoire zwartrijders in Friesland krijgenvoortaan bij meer dan 25 overtredingen een treinverbod. Ook gaatjustitie de zwartrijders justitieel vervolgen. Dat hebbenvervoersbedrijven Noordned en de NS met de politie en het OpenbaarMinisterie (OM) in Leeuwarden dinsdag afgesproken. De proef, dieeen half jaar duurt, moet vooral de overlast van vijftien bekendezwartrijders terugdringen.

De vijftien hebben het laatste jaar meer dan 25 keer zonderkaartje met een trein in Friesland gereisd. Zij hebben dinsdagallemaal een zogenaamde 'gele kaart' gekregen. Dat houdt in dat bijde volgende overtreding een treinverbod van drie maanden wordtuitgeschreven.

Conducteurs hebben sinds dinsdag daartoe debevoegdheid. De politie maakt daarop een procesverbaal, waarna dezwartrijders in een verkorte procedure justieel worden vervolgd. Ofdat leidt tot celstraffen of geldboetes, kon hoofdofficier L.Hollander van het OM in Leeuwarden nog niet zeggen.

Strenger beleid

Volgens Noordned en de NS doen de problemen zich vooral op hettraject Zwolle - Leeuwarden voor. Niet alleen reizen dezwartrijders zonder kaartje, maar ook bedreigen zij bij aanhoudingconducteurs. De proef vindt in eerste instantie alleen plaats op detrajecten van Zwolle, Stavoren, Harlingen en Groningen naarLeeuwarden. Als de proef slaagt, wil de NS de werkwijze landelijkinvoeren. Ook op de bussen van Noordned wordt het strengere beleiddan ingevoerd.

De vervoersbedrijven vinden de proef pas geslaagd, als devijftien notoire zwartrijders in Friesland kaartjes gaan kopen engeen overlast meer veroorzaken. Landelijk zijn bij de NStweehonderd notoire zwartrijders bekend, die voor veel overlastzorgen. Niet eerder werden in Nederland zwartrijders in kaartgebracht en persoonlijk aangepakt. Wat de kosten van het projectzijn, is niet bekendgemaakt.