DEN HAAG - Wie zich in een privé-kliniek laat behandelen, loopt meer risico's dan in een regulier ziekenhuis. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een rapport dat dinsdag verschijnt. Volgens de inspectie is de veiligheid van patiënten in privé-klinieken onvoldoende gegarandeerd.

Ze baseert haar conclusie op een steekproef die bij twintig van de in het najaar van 2002 94 privé-klinieken werd gehouden. Daarbij bleek dat in dergelijke klinieken veel behandelingen werden uitgevoerd door basisartsen, die wel over een artsdiploma beschikken maar geen specialistische opleiding hebben gehad.

Ook werden medewerkers soms ten onrechte aangeduid als verpleegkundigen. In bijna de helft van de privé-klinieken werd de patiënt niet onderzocht voor een operatie, waardoor er onvoldoende zicht was op diens gezondheidstoestand. In meer dan de helft deugde de kwaliteitsbewaking niet. Zo ontbraken regels voor het voorkomen van infecties. Ook waren er geen procedures voor reanimatie.

Sterilisatie

In geen enkele van de klinieken werden de instrumenten gesteriliseerd volgens de voorgeschreven methode. Ook had het personeel geen opleidng voor het ontsmetten van instrumenten. In één kliniek werden de gynaecologische instrumenten uitgekookt in een pannetje water.

Verder hadden de meeste klinieken geen klachtenprocedure zoals voorgeschreven in de wet. Ook de voorlichting aan de patiënten voldeed niet altijd aan de eisen.

PvdA-Tweede-Kamerlid Arib is geschrokken van het rapport over de privé-klinieken, temeer daar het kabinet deze klinieken meer armslag wil gaan geven. Arib wil een spoeddebat met minister Hoogervorst van Volksgezondheid over het rapport. Zij zal dat woensdag in de Tweede Kamer aanvragen.