DEN HAAG - Ayaan Hirsi Ali wil via de rechter afdwingen dat Nederland de kosten van haar beveiliging in zowel binnen- als buitenland betaalt.

De advocaten van de politica laten ter voorbereiding op een eventuele procedure bewindslieden en ambtenaren onder ede ondervragen over de afspraken die in het verleden over haar beveiliging zijn gemaakt.

Met de verhoren wil Hirsi Ali "onomstotelijk'' laten vaststellen dat toezeggingen voor haar beveiliging nog steeds van kracht zouden zijn.

Joustra

Haar advocaten laten daartoe onder anderen terreurbestrijder Tjibbe Joustra, oud-minister van Justitie Piet Hein Donner en zijn opvolger Ernst Hirsch Ballin horen.

Het kabinet besloot in oktober vorig jaar dat Hirsi Ali zelf voor de financiering van haar beveiligingskosten in het buitenland moet opdraaien.

"Via een daartoe opgericht fonds is tot op heden voldoende geld opgehaald om de kosten te kunnen dekken'', zei Hirsi Ali's advocaat Britta Böhler donderdag. "Er is echter geen structurele voorziening voor de toekomst.''

Fondsen

Dit betekent volgens de raadsvrouw dat Hirsi Ali al haar tijd en aandacht nu moet besteden aan het werven van fondsen om haar beveiliging te kunnen betalen.

"Haar verplichtingen als werknemer en bij diverse projecten waarbij ze is betrokken, komen hierdoor in gevaar'', aldus Böhler.

"Haar leven staat volledig in het teken van het verwerven van fondsen voor haar beveiliging. Als zij bijvoorbeeld in geval van ziekte of werkloosheid niet langer in staat zou zijn om publiekelijk op te treden en gelden te verwerven, zou zij daarmee gelijk in levensgevaar kunnen komen'', benadrukte de advocate.

Onder ede

Om die reden heeft Hirsi Ali besloten de betrokkenen bij de afspraak over haar beveiliging onder ede te laten horen.

Ze wil hiermee alsnog bereiken dat ze kan terugvallen op de volgens haar gedane toezeggingen over de financiering van haar beveiliging door de overheid. Dat is haar tot nu toe nog niet gelukt.