DUBLIN/DEN HAAG/TEL AVIV - Meer dan honderd landen die in Dublin bijeen zijn, zijn het woensdag eens geworden over een verdragstekst die voorziet in een vrijwel algeheel verbod van clusterbommen.

Een woordvoerster van het Ierse ministerie van Buitenlandse Zaken zei woensdagavond dat alle delegaties met de voorgestelde tekst hebben ingestemd.

Minister Eimert van Middelkoop van Defensie had de Nederlandse instemming eerder woensdag al bekendgemaakt.

Apache

Het akkoord betekent dat Nederland geen clusterbommen meer zal overhouden, omdat het ook afstand moet doen van de M261 voor de Apache-gevechtshelikopters.

Van Middelkoop noemt het verdrag van historische betekenis en een flinke aanscherping van het humanitair oorlogsrecht. "Met dit verdrag zal clustermunitie tot het verleden gaan behoren voor de landen die het zullen ondertekenen." Het ziet ernaar uit dat het door veel landen zal worden ondertekend, ook door een aantal NAVO-partners, zei Van Middelkoop.

Fase

Volgens zijn collega Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) trok Nederland in de laatste fase van de onderhandelingen op met Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk.

Naar zijn mening komt de tekst in de praktijk neer op een verbod op alle bestaande en bekende munitie, maar hij sluit niet uit dat in de toekomst clusterbommen worden ontwikkeld die wel aan de eisen van het verdrag voldoen.

Verhagen gaat er ook van uit dat het mogelijk blijft om met bondgenoten op te trekken die het verdrag niet hebben ondertekend, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Eis

In de concepttekst die in Dublin ter tafel ligt staan scherpere criteria voor het toestaan van clusterbommen dan Nederland aanvankelijk wilde hanteren. Zo is de eis toegevoegd dat bommen niet meer dan vier kilo mogen wegen. Bovendien moeten de bommen aan alle criteria tegelijk voldoen.

Volgens Miriam Struyk van IKV PAX Christi komt het erop neer dat er van alle soorten clusterbommen nog maar twee soorten overblijven, die beide maar twee stuks submunitie hebben.

Aanhouder

"Het komt heel dicht bij een totaal verbod", zegt Kamerlid Krista van Velzen (SP), die zich al jaren voor een totaal verbod inzet. Zij is blij dat Nederland nu toch daarmee instemt. "Zo zie je maar, de aanhouder wint. In huize Van Velzen gaat de vlag uit."