WARSCHAU - De Polen hebben tijdens devolksraadpleging dit weekeinde massaal gekozen voor toetreding vanhun land tot de Europese Unie in mei 2004. Ferdynand Rymarz, hoofdvan de Poolse nationale kiescommissie, maakte maandagavond deofficiële einduitslag bekend.

Van de kiesgerechtigden die opkwamen, stemde 77,5 procent vooren 22,5 procent tegen aansluiting bij de EU. De opkomst was 58,9procent. Een opkomst onder de 50 procent zou het referendumongeldig hebben gemaakt.

De Europese Commisie wachtte de officiële uitkomst niet af. Zesprak al zondagavond na een exit poll in een verklaring van een"keerpunt in de Europese geschiedenis".

De regering had de bevolking gevraagd voor toetreding testemmen. "We keren terug naar Europa", was de eerste reactie vanpresident Kwasniewski. Het Poolse staatshoofd werd zondag kort nahet bekendworden van de exit poll persoonlijk telefonischgefeliciteerd door Romano Prodi, voorzitter van de EuropeseCommissie.

Ongeveer 29,6 miljoen Polen mochten hun stem uitbrengen. Op deeerste dag van het referendum had nog maar 17,6 procent van hen demoeite genomen naar een van de ongeveer 25.000 stembureaus toe tegaan. Het grootste dagblad van Polen, de Gazet Wyborcza, en derooms-katholieke primaat van het land, bisschop Glemp, hadden dePolen daarom zondag nog op het hart gedrukt te gaan stemmen.

Meerderheid

Wanneer de opkomst onder de 50 procent was gebleven, had hetparlement zich over de toetreding moeten uitspreken. Volgenspolitiek analisten was het geenszins zeker dat een meerderheid zichvoor aansluiting bij de EU zou uitspreken.

De Poolse premier Leszek Miller zei maandag dat hij hetparlement gaat vragen het vertrouwen in zijn regering uit tespreken. Hij wil zijn positie versterken, omdat zijn kabinetvrijwel vleugellam is.

Hooglopende conflicten

Miller ontsloeg begin januari twee ministers van de BoerenpartijPSL na hoogoplopende conflicten. Sindsdien vormen Miller'sDemocratische Linkse Alliantie en de socialistische partij UP eenminderheidsregering.

In totaal treden volgend jaar tien voornamelijk Oost-Europeselanden toe tot de Europese Unie. Polen heeft met 39 miljoen mensenmeer inwoners dan de overige negen kandidaten bij elkaar. Het landgaat gebukt onder een enorme werkloosheid die 18,7 procent van deberoepsbevolking treft.

Slowakije, Malta, Slovenië, Hongarije en Litouwen hebben al hunjawoord gegeven in een referendum. De inwoners van Tsjechië,Estland en Letland maken later dit jaar hun gang naar de stembus.In Cyprus is er geen volksraadpleging.