LONDEN - Leden van de Britse geheime dienst zullen een boekjeopendoen over de tactiek van de Britse premier Blair inzake Irakals zij de schuld krijgen van de kennelijke onzin die over Iraaksemassavernietigingswapens is verspreid.

Het Britse dagblad The Independent heeft zondag op de voorpaginaafgedrukt dat spionnen Blair dreigen. De Iraaksemassavernietigingswapens zijn door Blair en de Amerikaansepresident Bush aangevoerd als reden en als rechtvaardiging voor deinval in Irak in maart. Van die wapens is geen spoor gevonden.

Onjuiste informatie

De inlichtingendienst is vooral razend over uitspraken van eenleidende politicus in het Lagerhuis, John Reid. Die sprak ondermeer over schurken bij de geheime dienst. De dienst ziet in Reidsaantijgingen een poging van de top van de Britse regering om deschuld af te schuiven voor onjuiste informatie die zij zelf inrapporten liet zetten.

"Overtuigende bewijzen over massavernietigingswapens kunnenbest bestaan, maar niet het soort dat de regering wenst", alduseen zegsman van de geheime dienst. De spionnen hadden de bui alzien aankomen. The Independent meldde dat ze heimelijk gesprekkenmet topambtenaren registreerden omdat ze de verzoeken van Blairsnaaste medewerkers zo vreemd vonden.

"De geregisteerde details zullen aantonen wat zich afspeelde.Wegens de hoge frequentie en de soms ongebruikelijke aard van deeisen van Downing Street 10 (Blairs ambtswoning) is er voor gezorgddat alles is vastgelegd. Dat heeft natuurlijk ook te maken metzelfbehoud", aldus een zegsman van de inlichtingendienst.

Achterdochtig

Aangenomen wordt dat de spionnen precies en georganiseerdvastlegden wat Blairs medewerkers zoals communicatiechef AlastairCampbell, Blairs bureauchef Jonathan Powell enveiligheidscoördinator David Omand van de spionnen verlangden. Degesprekspartners van deze topfiguren zouden zelfs zo achterdochtigzijn geworden, dat ze bovendien ook voor zichzelf privé gesprekkenvastlegden.

Tal van Britse media en politici, ook die de oorlog destijdssteunden, menen nu dat ze door de premier zijn misleid. Zo prijktebijvoorbeeld zondag een grote foto van een jong stel met een babyop een van de krantenpagina's. De man op de foto is inmiddels inIrak gesneuveld en de vrouw roept in de kop: "Blair misleidde onsallemaal".

Geen verontschuldiging

De premier staat onder toenemende druk over de redenen vooroorlog. Alastair Campbell heeft volgens de BBC de geheime dienstenlaten weten dat er inderdaad fouten zijn gemaakt door DowningStreet. De regering belooft zorgvuldiger om te gaan met alles watde reputatie van de diensten aangaat. Maar volgens het bureau vanBlair is dit geen verontschuldiging.

Een woorvoerder van de Conservatieve oppositie zei vervolgensdat er geen excuses nodig zijn, maar wel een diepgaand onderzoeknaar de werkwijze in Downing Street bij de presentatie vanrapporten over de Iraakse bewapening. De leider van deConservatieven, Iain Ducan Smith, deed zondag voor de BBC-televisieeen steeds vaker gehoorde uitspraak: Niemand gelooft de premiernog.