JERUZALEM - Zeker drie Palestijnen hebben zondag metautomatische wapens het vuur geopend op een controlepost tussen deGazastrook en Israël. Daarbij doodden ze vier Israëlische soldatenen verwondden ze zeker vier mensen, voordat Israëlische militairende Palestijnen doodschoten.

Drie Palestijnse groeperingen hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagop Israëlische militairen in de bezette gebieden.De Islamitische Verzetsbeweging Hamas, de Islamitische Jihad ende Martelarenbrigade van al-Aqsa stelden gebroederlijk in eenverklaring dat "de gezamenlijke operatie is ondernomen om tebevestigen dat het (Palestijnse) volk vereend kiest voor de heiligeoorlog en voor verzet, tot de bezetting van ons land en van deheilige plaatsen is beëindigd". De schotenwisselingzou anderhalf uur hebben geduurd.

Vijf radicale verzetsbewegingen verklaarden zaterdag dat ze degewapende strijd tegen de joodse staat zullen voortzetten. Zebraken het overleg met de Palestijnse premier Mahmoud Abbas af enweigeren mee te werken aan de zogeheten routekaart die in 2005 moetleiden tot de oprichting van een Palestijnse staat.

De Israëlische strijdkrachten hebbendaarop besloten de Westelijke Jordaanoever af te sluiten.Volgens de website van de krant Haaretz is het besluit genomen doorminister Mofaz van Defensie. De maatregel betekent dat dePalestijnen het gebied niet in of uit kunnen.