BILTHOVEN - Meningokokken C kwam in de eerste drie maanden nade vaccinatiecampagne in 2002 meteen al 90 procent minder voor danin dezelfde periode in het jaar daarvoor. Dit blijkt uit eenonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM).

In de periode juni tot en met november 2002 werden intotaal drie miljoen kinderen gratis gevaccineerd tegen de ziekte.In de maanden december 2002, januari en februari 2003 werden intotaal elf nieuwe patiënten met meningokokken gemeld. Het jaardaarvoor waren dat er in dezelfde periode 97.De cijfers blijken uit een onderzoek van het RIVM gepubliceerdin het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Na afloop van de vaccinatiecampagne werd het inenten opgenomenin het rijksvaccinatieprogramma. Alle kinderen vanaf veertienmaanden krijgen nu het vaccin tegen meningokokken C standaardtoegediend.

Volgens een medewerker van het RIVM blijft het instituut hetverloop van de vaccinatiecampagne volgen. Het zou bijvoorbeeldkunnen zijn dat er bijwerkingen ontstaan bij gevaccineerden. Tot opheden is hier geen sprake van, aldus de woordvoerder.