MIAMI - Een rechter in de Amerikaanse staat Florida oordeelde vrijdag dat een islamitische vrouw niet gesluierd op de foto voor haar rijbewijs mag. Volgens de rechter wordt haar vrijheid van geloof niet aangetast als zij een ogenblik haar sluier optilt om een foto te laten nemen.

De Amerikaanse justitie is ook van mening dat een rijbewijs ook dient als een legitimatiebewijs, en noodzakelijk is om het publiek te beschermen tegen criminaliteit en andere aantastingen van de openbare veiligheid.

Ogen

De 35-jarige Sultaana Freeman had de zaak eerder deze maand aangespannen, nadat de autoriteiten haar rijbewijs hadden ingetrokken. Zij stond gesluierd op de pasfoto van het document, waardoor alleen haar ogen waren te zien. Drie maanden na de bloedige aanslagen van 11 september 2001 kreeg ze het verzoek de gewraakte foto te vervangen door een andere waar ze ongesluierd opstaat. Toen zij dat niet deed, werd het rijbewijs ingetrokken.

De advocaat van Freeman zegt in hoger beroep te zullen gaan. Volgens hem is de zaak uitsluitend het gevolg van de aanslagen in de VS in september 2001.