UTRECHT - Bij een brand bij afvalverwerkingsbedrijf AVR opindustrieterrein Lage Weide in Utrecht is asbest vrijgekomen.Volgens de brandweer is de giftige stof in de buurt van de brandgebleven en levert ze geen gevaar op voor de volksgezondheid.

De brand begon vrijdagavond rond 20.45 uur. Omstreeks 23.15 hadde brandweer het vuur onder controle. Een woordvoerster verwachtwel dat nog tot zaterdagochtend moet worden nageblust.

Het vuur woedde in een loods waar grof huishoudelijk afval wordtgescheiden. Volgens de politie leverde dat niet veel gevaar op,maar bevatten de dakplaten van de loods asbest. Uit metingen bleekaan het begin van de nacht dat er alleen in de buurt van de brandwat asbest was neergeslagen. In de woonwijk in de buurt is geenasbest gemeten.

Op het moment waarop de brand uitbrak, waren twaalfpersoneelsleden in het bedrijf aanwezig. Ze konden tijdig het panduit.

Lastige brand

Het was voor de brandweer een lastige brand. Het vuur woeddemiddenin een stapel afval van 100 bij 20 meter en ongeveer 7 meterhoog. De brandweer heeft de stapel uit elkaar getrokken om hetblussen te vergemakkelijken. Vervolgens is het afval in containersgedaan en buiten neergezet om te voorkomen dat de brand weeroplaait.

De politie sloot uit voorzorg het hele industriegebied LageWeide af. Het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal en hettreinverkeer tussen Utrecht en Maarsen is tot ongeveer 23.30stilgelegd, maar inmiddels hervat. Ook het advies aan de bewonersvan de dichtstbij gelegen woonwijk langs de Amsterdamse Straatwegin Utrecht-noord om ramen en deuren gesloten te houden, isinmiddels ingetrokken.