DEN HAAG - Nederland gaat meedoen aan de internationale stabilisatiemacht in Irak. Het kabinet gaf vrijdag het groene licht voor de uitzending van een eenheid van 1100 militairen naar de woestijnprovincie Al Muthanna in het zuiden van Irak.

"De Nederlandse regering acht het van het groot belang om een steentje bij te dragen aan de veiligheid, de stabiliteit en de wederopbouw van Irak", aldus premier Balkenende. Minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) noemde de missie een "zware, moeilijke opdracht".

Rustig

Minister Kamp zei dat de risico's voor de Nederlandse militairen "verantwoord" zijn. Het is volgens hem nu "relatief rustig" in de provincie Al Muthanna. Amerikaanse militairen, die nu aanwezig zijn in de provincie, zijn de afgelopen tijd één keer beschoten.

De kern van de Nederlandse eenheid bestaat uit een bataljon mariniers van 650 man. Deze krachtpatsers worden ondersteund door genisten, veertig man medisch personeel voor een veldhospitaal en drie Chinook-transporthelikopters met bemanning en onderhoudsploegen. Daarnaast gaan er nog vijftig marechaussees mee die onder meer de lokale politie moeten ondersteunen.

Niet vijandig

Minister Kamp van Defensie is ervan overtuigd dat de risico's van de missie aanvaardbaar zijn. De plaatselijke sjiïetische bevolking staat vooralsnog niet vijandig tegenover de buitenlandse troepen. Bovendien houden de Britten een gevechtsbataljon achter de hand voor het geval er iets uit de hand dreigt te lopen.

Zandhappen

De zwaarste tegenstander is het klimaat. In het gebied komen regelmatig zware zandstormen voor en de temperatuur kan oplopen tot ver boven de vijftig graden celsius.

De eenheid staat onder commando van de Britten in de havenstad Basra, maar behoort nadrukkelijk niet tot de bezettende mogenheden. De taak van de Nederlandse militairen is bij te dragen aan de stabiliteit van het land zodat de interim-autoriteit die het land bestuurt, dat bestuur zo snel mogelijk kan overdragen aan de Irakezen zelf.

Speelkaarten

De mariniers hebben in voorkomende gevallen wel toestemming om oorlogsmisdadigers aan te houden of gewapende incidenten de kop in te drukken. Kamp kon echter niet zeggen of de militairen ook worden voorzien van het Amerikaanse pak speelkaarten met daarop de beeltenissen van de 52 meest gezochte Irakezen.

De bewindsman hoopt dat de eenheid in augustus aan de slag kan na een periode van acclimatisering in de regio zelf. De mariniers nemen dan het werk over van de Amerikanen die de provincie tot nu toe hebben gecontroleerd.

65 Miljoen

De uitzending beslaat in eerste instantie een half jaar. Maar het kabinet houdt rekening met een verlenging tot een jaar. De financiering van de uitzending is mogelijk gemaakt door een meevaller op de begroting van de buitenlanduitgaven die wordt beheerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. In totaal is 65 miljoen euro uitgetrokken voor het eerste half jaar.

SP en Groenlinks

Vanuit de Tweede Kamer is overwegend positief gereageerd, met uitzondering van GroenLinks en SP. De SP vindt niet dat Nederland een bijdrage moet leveren aan de bezetting van Irak door de Amerikanen en de Britten. PvdA wil nog een verheldering van de juridische onderbouwing van het kabinet. CDA, VVD, D66 en LPF hebben geen moeite met het kabinetsbesluit.