ROTTERDAM - Twee Rotterdamse basisscholen met veel Turkse leerlingen willen aan kleuters deels les gaan geven in het Turks. De kinderen krijgen per week een paar uur Turkse les om deze taal naast het Nederlands goed te leren beheersen.

Dat zei vrijdag A. Werdekker van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Hij is de voortrekker van een ander experiment om op twee openbare basisscholen aan kleuters Engelse les te geven. De scholen die Turks onderwijs willen aanbieden, zijn de openbare basisschool Combinatie 70 en de protestants-christelijke Oranjeschool. Ze zijn de eerste scholen in Nederland die Turks gaan geven.

Vreemde talen

In de Rotterdamse gemeentepolitiek in niet iedereen even gelukkig met het gebruik van vreemde talen. De gemeente biedt bijvoorbeeld voorlichtingsfolders alleen in de Nederlandse taal aan.

"Ik vind dit geen goede ontwikkeling", reageerde raadslid W. de Waal (Leefbaar Rotterdam), zelf leraar in de wijk Spangen. "Het bevordert de integratie niet. Ik merk in de praktijk dat het voor de meeste leerlingen al moeilijk genoeg is om één taal te leren. Het is ook discriminerend. Waarom lesgeven in het Turks, en niet in het Marokkaans of Arabisch?"

Turks

Volgens Werdekker is het wel belangrijk dat de kinderen op jonge leeftijd meerdere talen goed leren beheersen. "Veel Turken in Rotterdam spreken na hun lagere schooltijd niet alleen slecht Nederlands, maar ook slecht Turks. Als kleuters kunnen ze een belangrijk fundament leggen."

Het Turkse onderwijs geldt als een van de experimenten om de onderwijsachterstanden in Rotterdam weg te werken. Meer dan de helft van de leerlingen heeft taalproblemen. De adviescommissie voor het onderwijsachterstandsbeleid heeft positief op het plan gereageerd.

Directeur T. Nelen van BOOR benadrukt dat het experiment nog nader moet worden uitgewerkt. "We weten nog niet hoeveel uur en welke vakken in het Turks moeten worden gegeven. Het is ook niet de bedoeling dat Nederlanders of Marokkanen Turkse les krijgen."

Oudere kinderen hebben al enkele jaren de kans om hun moedertaal op school beter te leren beheersen, via het oad-programma (onderwijs in allochtoon levende talen). Volgens wetenschappers is de kans groter dat ze het Nederlands leren, als ze een betere kennis hebben van hun eigen taal. De overheid wil dit programma echter afschaffen.