AMSTERDAM - Tineke Netelenbos heeft in 1998 en 1999 als PvdA-minister van Verkeer enWaterstaat een substantiële financiële tegenvaller bij de bouw van deBetuwelijn verzwegen voor de Tweede Kamer. Dat meldt de Volkskrant vrijdag opbasis van een interne rapportage van het voormalige departement van Netelenbos.

De projectdirecteur van de Betuweroute meldde in het vertouwelijke stuk al inapril 1998 een tekort op de begroting. Later bleek het om een bedrag van 660miljoen gulden (300 miljoen euro) te gaan. Netelenbos verzweeg het tekort ineen kort daarna verschenen rapportage aan de Tweede Kamer. Ze maakte er pas eenjaar later melding van. Toen was een groot deel van de projecten rondom degoederenspoorlijn al aanbesteed.

Volgens de Volkskrant is een parlementair onderzoek onvermijdelijk.Regeringspartij D66 is voorstander van zo'n enquête. Netelenbos ontkent dat zede Kamer fout heeft geïnformeerd. De projectdirecteur zou simpelweg om meergeld hebben gevraagd, maar hij heeft dit niet gekregen. Het ging volgensNetelenbos niet om een kostenoverschrijding, zo zegt ze in de Volkskrant.