DEN HAAG - Minister Van der Hoeven van Onderwijs wil grip krijgen op het primaire en voortgezet onderwijs dat niet door de overheid wordt bekostigd. Daarom moeten vanaf 2005 deze particuliere scholen een erkenning aanvragen bij haar departement.

Verder krijgen kinderen alleen nog een vrijstelling van de leerplicht op grond van levensbeschouwing als de ouders zorgen voor een alternatief waarop ook controle door de inspectie mogelijk is.

Van der Hoeven schrijft dat in een notitie over het thuisonderwijs die zij donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In Nederland zijn ongeveer honderd kinderen vrijgesteld van de leerplicht. Dat kan als de ouders bezwaren hebben tegen de richting van de scholen die binnen redelijke afstand liggen.

Deze kinderen gaan niet naar school en niet bekend is of zij een andere vorm van onderwijs krijgen. Evenmin is er toezicht op. De minister zoekt nog naar een manier waarop de inspectie de kwaliteit van het onderwijs aan deze kinderen kan controleren.

Van der Hoeven doelt in haar notitie op vijftien particuliere scholen die nu beoordeeld worden door een afzonderlijke leerplichtambtenaar. Voordeel van een erkenning door het ministerie is dat er eenduidige voorwaarden komen en een centrale registratie van deze scholen. Dat vergemakkelijkt het toezicht. De erkenning kan worden ingetrokken als de school onvoldoende kwaliteit biedt.