DEN HAAG - De ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken proberen de ministerraad vrijdag een voorstel voor te leggen om een Nederlandse militaire eenheid van tussen de duizend en 1100 man naar Irak te sturen. Daarbij wordt de mogelijkheid open gehouden van een missie voor een jaar als het kabinet kan instemmen met de gekozen financieringsvorm.

In het voorstel gaat het om een bataljon mariniers en ondersteunende eenheden zoals genietroepen. Het meesturen van Apache-gevechtshelikopters wordt niet noodzakelijk geacht. Ook hoeven er geen Chinook transporthelikopters mee omdat Nederland een beroep zou kunnen doen op Britse toestellen.

Als de beide departementen er in slagen het voorstel rond te krijgen, betekent dat nog niet dat het kabinet vrijdag al direct een besluit neemt. Het kan zijn dat de ministerraad besluit de knoop pas volgende week door te hakken.

De bedoeling is dat de eenheid de provincie Al Muthanna in het zuidelijk deel van Irak gaat controleren, als onderdeel van een internationale stabilisatiemacht.