DEN HAAG - Het kabinet zal geen stappen ondernemen om de salarissen van ministers te verhogen. Minister-president Balkenende schrijft dit in een brief die woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Balkenende reageert hiermee op vragen van GroenLinks en de Socialistische Partij. Volgens Balkenende zal de loonmatiging die in het hoofdlijnenakkoord is aangekondigd, ook gelden voor de leden van het kabinet.

Eind mei ontstond enige discussie over de hoogte van de salarissen van ministers toen oud-minister De Boer (LPF) van Verkeer en Waterstaat in een interview zei dat het salaris van ministers naar zijn mening verdubbeld zou moeten worden. Pas dan zouden de salarissen ongeveer in de pas lopen met wat er bij vergelijkbare functies in het bedrijfsleven wordt verdiend.