BRUSSEL/BERLIJN - Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland roepen de wereld op de cycloonslachtoffers in Myanmar te helpen, ook als de militaire junta niet akkoord gaat.

Dit heeft de Franse staatssecretaris voor Mensenrechten, Rama Yade, dinsdag gezegd. Parijs, Londen en Berlijn willen de VN-Veiligheidsraad vragen een beroep te doen op het beginsel van de zogeheten verantwoordelijkheid om te beschermen.

Volgens Yade is er geen unanieme steun van de 27 EU-landen voor het initiatief in het beraad van de ministers van Ontwikkelingssamenwerking, dat momenteel in Brussel plaatsvindt.

Militair ingrijpen

De buitenlandwoordvoerder van de Duitse regeringspartij SPD, Gert Weisskirchen, heeft zich dinsdag ervoor uitgesproken te overwegen desnoods zonder toestemming van de VN-Veiligheidsraad militair in te grijpen in het voormalige Birma, net zoals de NAVO in 1999 deed in de Kosovo-crisis.

Grenzen

De Europese Unie roept de militaire regering van Myanmar nu op de grenzen van het land zo snel mogelijk te openen voor humanitaire hulpverleners en voor humanitaire hulp. Daarmee moet worden voorkomen dat de komende dagen nog veel meer slachtoffers vallen als gevolg van de cycloon Nargis.

Overleg

De EU-landen kwamen dinsdag in Brussel bijeen voor overleg. Namens de unie vliegt de Belgische eurocommissaris Louis Michel dinsdag nog naar het gebied. Hij heeft inmiddels een visum gekregen van de Myanmarese regering.

Dodental

Inmiddels is het officiële dodental gestegen naar meer dan 34.000 en worden er nog bijna 28.000 mensen vermist.