DEN HAAG - VVD-Tweede-Kamerlid Hirsi Ali is niet van plan geweest de liberale fractie de rug toe te keren. "Tot mijn grote verrassing is dat geconcludeerd, maar ik heb dat nooit gezegd en daar ook niet op gezinspeeld", liet Hirsi Ali dinsdagavond desgevraagd weten.

Ze kondigde aan met een uitgebreide eigen verklaring te zullen komen, nadat ze een gesprek heeft gehad met VVD-fractievoorzitter Van Aartsen. "Ik ga heel goed nadenken en niet meer communiceren via de media om verdere escalatie te voorkomen."

Kiezersbedrog

Maandag eiste Hirsi Ali in een vraaggesprek met NRC Handelsblad de portefeuille Integratie en Emancipatie op. Volgens de VVD-politica heeft de VVD haar voor die taak losgeweekt van de PvdA. Ze zou het "kiezersbedrog" vinden als ze het bewuste woordvoerderschap niet zou krijgen. Volgens Hirsi Ali zou Van Aartsen de door haar begeerde portefeuille vorige week "in de aanbieding" hebben gedaan.

Nucleaire wapens

De handelwijze van Hirsi Ali is bij de VVD zeer slecht gevallen. Van Aartsen wil in een gesprek onder vier ogen opheldering en zal haar duidelijk maken dat het 'not done' is de portefeuilleverdeling via de media uit te vechten. "Ze haalt meteen nucleaire wapens van stal", aldus de kersverse fractieleider, die spreekt van een misverstand.

In een schriftelijke verklaring liet Hirsi Ali dinsdag weten "niet van plan te zijn" zich af te splitsen van de VVD-fractie en dus "sowieso" te willen blijven. Deze verklaring zou op intiatief van haar zelf zijn uitgedaan. "Goed nieuws. En nu het gesprek", reageerde Van Aartsen.

Even lief

Hij zal deze week de verdeling van de portefeuilles over de VVD-Kamerleden afronden en gaf aan dat Hirsi Ali geen voorkeursbehandeling geniet. "Alle leden hebben evenveel rechten en mogelijkheden. Ze zijn me allemaal even lief. Ik heb er meer dan alleen Hirsi Ali."

Gevoelig

Ook andere Kamerleden hebben kritiek op de handelwijze van Hirsi Ali. De VVD'ers Hofstra, Wilders en Blok vinden dat ze zich tegenover de fractie moet verantwoorden voor haar uitlatingen in NRC Handelsblad. "Dit is niet verstandig van haar. Het is een gevoelig onderwerp", aldus Hofstra. Volgens liberaal Aptroot "staat iemand die de dingen op deze manier ziet ver van de werkelijkheid af".

Enkele VVD-Kamerleden, die niet bij naam willen worden genoemd, vinden dat het afgelopen moet zijn met de voorkeursbehandeling van Hirsi Ali. "Ze moet gewoon aan het werk gaan en samenwerken in de fractie." In de liberale gelederen bestaat "ongerustheid" over de toekomst van Hirsi Ali in de fractie.

Somalië

De verwachting is dat Hirsi Ali (een deel van) de portefeuille integratie en emancipatie wel zal krijgen, maar dat op dit terrein ook andere woordvoerders namens de VVD zullen optreden. Hirsi Ali, die vorig jaar met veel tamtam door VVD-coryfee Neelie Kroes werd binnengehaald bij de VVD, baarde opzien door haar kritiek op de islam, waarmee ze zelf is opgegroeid in Somalië. Ze zet zich in het bijzonder in voor de emancipatie van vrouwen en meisjes uit landen als Marokko en Turkije.