DEN HAAG - VVD-fractievoorzitter Van Aartsen wil op korte termijn opheldering van Tweede-Kamerlid Hirsi Ali, die in de openbaarheid het woordvoerderschap Integratie en Emanciaptie heeft geclaimd.

"Ik heb behoefte er met haar over te spreken", aldus Van Aartsen dinsdag voorafgaand aan de fractievergadering van de VVD. Hij zal ook zijn voorganger Zalm, nu minister van Financiën, raadplegen over eventuele toezeggingen die hij aan Hirsi Ali heeft gedaan.

In NRC Handelsblad maakte ze maandag duidelijk dat ze hoe dan ook Integratie en Emancipatie wil 'doen'. "Ik eis mijn woordvoerderschap." Volgens de VVD-politica is ze voor die taak door de VVD losgeweekt van de PvdA. Ze zou het "kiezersbedrog" vinden als ze de bewuste portefeuille niet zou krijgen.

Volgens Hirsi Ali heeft Van Aartsen het woordvoerderschap integratie en emancipatie vorige week tijdens de fractievergadering volkomen onverwacht in de aanbieding gedaan. Ze zegt toen geen verklaring van hem te hebben gekregen.

Misverstand

Van Aartsen spreekt van "een misverstand". De discussie over de verdeling van de portefeuilles over de VVD-Kamerleden loopt nog en wordt eind deze week afgerond. "Alle leden hebben evenveel rechten en mogelijkheden. Ze zijn me allemaal even lief. Ik heb er meer dan alleen Hirsi Ali." Hij wees er op dat Hirsi Ali in de vorige fractie een andere portefeuille had.

Van Aartsen betreurt dat Hirsi Ali via NRC Handelsblad de confrontatie heeft gezocht. "Ze haalt meteen de nucleaire optie van stal. Iedereen heeft zijn eigen strijdmethode bij de portefeuilleverdeling. Het heeft ook wel zijn charme zo, die speciale methode van haar via de krant."

Van Aartsen heeft nog niet de kans gehad met Hirsi Ali te praten omdat ze in New York verbleef. "Deze zaak moeten en kunnen we deze week afwikkelen." De VVD-fractieleider had geen behoefte in te gaan op de suggestie dat Hirsi Ali mogelijk zou kunnen aftreden als ze haar zin niet krijgt. De politica was zelf niet bereikbaar voor commentaar.