AMSTERDAM - Staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA) weerspreekt de kritiek die ze kreeg over haar vermeende opmerkingen over de rol van allochtonen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bussemaker schrijft vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat er verwarring is ontstaan over haar tv-optreden bij de Nederlandse Moslim Omroep op 4 mei, de dag van de Nationale Dodenherdenking.

Spoeddebat

Na de uitzending berichtten diverse media dat Bussemaker meer aandacht wil voor de rol van allochtonen bij de bevrijding van Nederland. De bewindsvrouw, die het voorlichtingsbeleid over de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in haar portefeuille heeft, kreeg vervolgens forse kritiek te verwerken. De PVV riep op tot een spoeddebat over de 'multiculturele geschiedvervalsing' waaraan Bussemaker zich schuldig zou maken.

Bussemaker schrijft vrijdag dat ze slechts "het belang van het betrekken van nieuwkomers in Nederland bij de reflectie op WOII" heeft willen benadrukken. Ze verwijst naar een onderzoek dat het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Niod) momenteel uitvoert naar de rol die de Tweede Wereldoorlog speelde in landen rond de Middellandse Zee, veelal de landen van herkomst van de 'nieuwe Nederlanders'.

Feitelijk overzicht

"Het Niod zal een feitelijk overzicht produceren, waarin de kritische kanttekeningen die elk land nu eenmaal heeft bij de oorlog, niet zullen ontbreken. Op basis van dit boek kunnen veldorganisaties, lerarenopleidingen en anderen lesmateriaal ontwikkelen."

De bewindsvrouw spreekt de aantijging tegen dat ze geschiedvervalsing zou plegen. "Het verspreiden van kennis en feiten is geen 'herschrijving van de geschiedenis', zoals in sommige media is gesuggereerd."