DEN HAAG - De discussie over losse fietsverlichting is beslecht. Voor het eind van het jaar komt er nieuwe wetgeving, die het dragen van lampjes op bovenkleding toestaat. Het licht moet wel voortdurend branden.

Dat meldde minister Camiel Eurlings van Verkeer vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

ophef

Vorig jaar ontstond ophef over losse fietsverlichting, nadat de raad van hoofdcommissarissen van de politie een nieuwe, strengere richtlijn had aangekondigd voor dragers van de lampjes. Verlichting die aan kleding of tassen bungelde, zou niet meer worden geaccepteerd.

Politiekorpsen

De politiekorpsen reageerden verdeeld. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken, die over de politie gaat, zei het belangrijker te vinden dat fietsers verlicht zijn dan dat ze bekeurd worden voor losse lampjes. Minister Eurlings van Verkeer liet weten dat hij voelde voor verruiming van de wetgeving.

Onderzoek

Eurlings gaf TNO opdracht voor een onderzoek. Dat wees uit dat de omstreden verlichting "geen noemenswaardige nadelige gevolgen" heeft voor de verkeersveiligheid.

De onderzoekers stelden verder vast dat koplampen met wit licht meer opvallen dan exemplaren met een gele lichtbron. Op termijn wil Eurlings gele koplampen verbieden.

Huidige regelgeving

De komende maanden blijft de huidige regelgeving van kracht, maar zal de politie het gebruik van de losse verlichting gedogen, zoals de afgelopen jaren al de praktijk was.

Volgens Eurlings geeft de politie "hogere prioriteit aan opsporing van fietsers zonder licht, dan aan fietsers met alternatieve verlichting".

Fietsersbond

De Fietsersbond juicht het besluit van Eurlings toe. De zeer grote toename van het aantal fietsers dat verlichting voert, is volgens de bond voor een belangrijk deel aan de losse lampjes te danken.

Vooral voor fietsers in de grote steden en voor jongeren is die verlichting een uitkomst. Die moeten hun rijwiel vaak in te krappe rekken of los op straat stallen, waarbij vaste verlichting snel sneuvelt.