EVIAN - De Amerikaanse president George Bush en zijn Franse collega Jacques Chirac hebben tijdens een ontmoeting in de marge van de G8-top in Evian nadrukkelijk hun best gedaan over hun Irak-ruzie heen te stappen. “De situatie met Irak was moeilijk, maar het is tijd om vooruit te kijken”, zei Bush volgens een hoge Amerikaanse functionaris in het gesprek.

Bush en Chirac hebben zich erbij neergelegd dat ze het over de oorlog in Irak nooit eens zullen worden en zoeken voorzichtig toenadering op andere gebieden. Zo peilde de Amerikaan zijn Franse ambtgenoot over diens ideeën voor vrede in het Midden-Oosten, roemde hem voor zijn verstand van zaken over dat onderwerp en zegde toe Chirac om raad te vragen.

Bush zei na afloop van het gesprek dat Chirac en hij dan wel meningsverschillen hebben, maar daardoor niet onaardig tegen elkaar hoeven te doen. Chirac noemde het “een erg positieve ontmoeting”.

Afstandelijke handdruk

Na de afstandelijke handdruk die de regeringsleiders zondag uitwisselden, leken de betrekkingen volgens journalisten ter plaatse maandag hartelijker. “Ik kan stellen dat we goede relaties hebben, omdat we eerlijk tegen elkaar kunnen zijn”, probeerde Bush de zaken glad te strijken.

De Amerikaanse president maakte duidelijk dat Chirac welkom is om hem in de Verenigde Staten te komen bezoeken, maar nodigde hem niet uit voor een specifieke dag. “President Bush zei tegen Chirac dat hij hem graag ontmoet als hij dat wil”, aldus een Franse functionaris. “Dat gebeurt waarschijnlijk in het najaar.” Het is niet duidelijk of Chirac zijn bezoek aan de jaarvergadering van de Verenigde Naties in september zal combineren met een ontmoeting met Bush.

Schurkenstaten

Bush kwam in het Franse kuuroord Evian meer regeringsleiders tegen die hij tegenover zich had gezien aan de vooravond van de oorlog in Irak. Hij besteedde zijn tijd echter niet aan napraten, maar probeerde de druk te verhogen op de andere twee landen die hij als schurkenstaten heeft geoormerkt, Noord-Korea en Iran.

De acht belangrijkste staatshoofden en regeringsleiders van de wereld verklaarden gezamenlijk dat Noord-Korea en Iran de internationale afspraken over nucleaire programma's volledig moet nakomen. Ze drongen er bij Noord-Korea op aan zijn kernwapenprogramma “zichtbaar, onomkeerbaar en controleerbaar” te beëindigen. Wat de vergevorderde nucleaire plannen van Iran betreft, benadrukten de leiders van de zeven belangrijkste industrielanden plus Rusland dat zij de ontwikkelingen in de gaten houden.

Antiterroristische actiegroep

De G8-leiders riepen ook een zogenoemde antiterroristische actiegroep in het leven, die andere landen moet helpen bij hun strijd tegen het terrorisme. De speciale G8-groep zou in geïnteresseerde landen bijvoorbeeld bij de opleiding van politie en justitie kunnen begeleiden.

De wereldleiders willen in de strijd tegen het terrorisme ook maatregelen treffen om te verhinderen dat draagbare lanceerinstallaties voor raketten in handen van terroristen vallen. Om vervalsing van identiteitspapieren te voorkomen, moeten bij controles biometrische kenmerken zoals vingerafdrukken en de kleur van de ogen een grotere rol gaan spelen.

Demonstranten

Op ruime afstand van het conferentiecentrum protesteerden antiglobalisten tegen de top. Dat leidde in de nachtelijke uren tot botsingen tussen demonstranten en oproerpolitie in Genève. De antiglobalisten vernielden ruiten en straatmeubilair en bekogelden de agenten met stenen en brandbommen. De politie schoot rubber kogels af en zette traangas en waterkanonnen in. De confrontatie duurde ruim negen uur.