DEN HAAG - Het Nederlandse vreemdelingenbeleid is in strijd met de kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dit zeggen zeven organisaties die zich inzetten voor de rechten van het kind.

Nederland heeft het VN-verdrag in 1995 getekend. De schendingen doen zich volgens de organisaties vooral voor bij kinderen die zonder hun ouders naar Nederland komen. Illegale kinderen zouden te weinig toegang hebben tot gezondheidszorg, onderwijs en jeugdzorg, zo schrijven de organisaties in een verklaring.

Ze roepen het nieuwe kabinet op kinderen eerst als kind en dan pas als asielzoeker te behandelen.

Bij de coalitie van kinderorganisatie horen onder meer Unicef en Defense for Children International. Volgens de organisaties worden kinderen van vier jaar al ondervraagd over hun vlucht naar Nederland en het motief daartoe.

De interviews zouden worden uitgevoerd door IND-medewerkers die niet speciaal zijn opgeleid voor de omgang met kinderen.