EVIAN - Noord-Korea en Iran moeten de internationale afspraken over nucleaire programma's volledig nakomen. Deze waarschuwing uitten de G8-leiders maandag tijdens hun topoverleg in het Franse Evian.

De staatshoofden en regeringsleiders van de zeven belangrijkste industrielanden en Rusland deden hun oproep in een verklaring gericht tegen de verspreiding van massavernietigingswapens. Zij drongen er bij Noord-Korea op aan zijn kernwapenprogramma "onomkeerbaar" te beëindigen. De G8 zal een dergelijke stap als een fundamentele bijdrage aan een "allesomvattende en vreedzame oplossing" beschouwen, luidde de verklaring.

Nucleaire plannen

Wat de vergevorderde nucleaire plannen van Iran betreft, benadrukten de G8-leiders dat zij de ontwikkelingen in de gaten zullen houden. Zij riepen de machthebbers in Teheran op niets te doen wat afwijkt van het internationale verdrag tegen de verspreiding van kernwapens (non-proliferatie).