STRAATSBURG - De voormalige Joegoslavische president Slobodan Milosevic heeft Nederland aangeklaagd bij het Europese Hof voor de Mensenrechten. Dat maakte het in Straatsburg gevestigde rechtsorgaan vrijdag bekend. Milosevic, in Scheveningen gedetineerd, wil dat het hof zijn arrestatie en detentie verwerpt.

Zijn advocaten menen dat het Joegoslavië–tribunaal illegaal is, omdat het een overeenkomst betreft tussen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en Nederland. Volgens hen had het goedgekeurd moeten worden in Algemene Vergadering van de V.N., en dat is niet gebeurd. Nederland is volgens de advocaten in overtreding door het tribunaal op hun grondgebied te laten plaatsvinden.

Ook doet Milosevic een beroep op de volgende artikelen van de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens: artikel 5 (het recht op vrijheid en veiligheid), artikel 6 (het recht op een eerlijk proces), artikel 10 (vrijheid van meningsuiting), artikel 13 (het recht op beroep) en artikel 14 (het verbod op discriminatie), aldus het Hof in een persverklaring.