DEN HAAG - Staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) trekt de komende zes jaar ruim 285 miljoen euro extra uit om de kwaliteit van de jeugdgevangenissen te verbeteren.

Het geld is onder meer bedoeld om extra gedragswetenschappers aan te stellen, het opleidingsniveau van medewerkers te verhogen en agressie en geweld in de justitiële jeugdinrichtingen tegen te gaan.

Dat heeft Albayrak donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Eerder had ze al diverse maatregelen aangekondigd om de problemen in de jeugdgevangenissen aan te pakken. Dat deed ze naar aanleiding van zeer kritische rapporten van vier inspectiediensten en de Algemene Rekenkamer.

Medische zorg

Daaruit bleek vorig jaar dat de veertien justitiële jeugdinrichtingen onder de maat presteren en dat de veiligheid van de jongeren en het personeel er onvoldoende is gegarandeerd. Met het extra geld moeten ook de medische zorg en de begeleiding van jongeren tijdens en na afloop van hun verblijf verbeteren. Bovendien gaan de jeugdgevangenissen met iets kleinere groepen werken (tien in plaats van twaalf jongeren).

De jeugdinrichtingen beginnen een gezamenlijke campagne om nieuw personeel te werven. Door de krapte op de arbeidsmarkt zal het echter moeilijk zijn om alleen hbo'ers aan te trekken, stelt de staatssecretaris. Daarom wordt ook gezocht naar mbo'ers, die dan aanvullende scholing krijgen.

Niveau

Het krappe aanbod van voldoende gekwalificeerd personeel kan er ook toe leiden dat niet alle verbeteringen op tijd en op het gewenste niveau kunnen worden gerealiseerd, waarschuwt Albayrak. Maar alles is er volgens haar op gericht om dat risico zoveel mogelijk te beperken.

De staatssecretaris heeft de brief mede namens de ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en André Rouvoet (Jeugd en Gezin) geschreven. De extra miljoenen voor de jeugdgevangenissen komen beschikbaar vanuit de Justitiebegroting.