KERKRADE - Oud-PvdA-fractievoorzitter Thijs Wöltgens is op 64-jarige leeftijd overleden.

De gemeente Kerkrade heeft dat woensdag bevestigd.

Wöltgens was behalve lange tijd Tweede Kamerlid ook van 1994 tot 2000 burgemeester van Kerkrade. Daarna was hij nog vijf jaar voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit in Heerlen. In 2005 werd Wöltgens benoemd als voorzitter van de Vereniging van Kamers van Koophandel.

Schmelzer

De PvdA-politicus werd in 1943 in Kerkrade geboren. Tot 1966 was hij actief in de KVP om na de nacht van KVP-fractievoorzitter Norbert Schmelzer, met de val van het kabinet-Cals, over te stappen naar de PvdA.

Wöltgens zat vanaf 1977 zeventien jaar in de Tweede Kamer, waarvan de laatste vijf jaar als fractievoorzitter.

Geschokt

De PvdA reageert geschokt en verdrietig op het overlijden van Wöltgens, die wordt geprezen als een scherpzinnig en analytisch denkend woordvoerder financiën en een welsprekende fractievoorzitter.

Volgens politiek leider Wouter Bos wist Wöltgens "als geen ander waar de sociaal-democratie voor hoort te staan: Voor mensen die het op eigen kracht niet redden en het in het leven niet cadeau krijgen".

Zware tijden

Fractievoorzitter Mariëtte Hamer roemt hem als "een beminnelijk mens, een bevlogen en betrokken sociaal democraat" die in politiek zware tijden een belangrijke rol speelde. Zij doelt op de periode begin jaren negentig toen binnen de PvdA de spanningen hoog opliepen door aanpassingen in de WAO.

'Kirchröadsjer'

Ook de gemeente Kerkrade memoreert Wöltgens' verdiensten, maar evenzeer hoezeer zijn geboortestad hem zeer aan het hart lag. "Waar hij zich kon uiten in zijn moederstaal: Het Kerkraads dialect: Ich bin inne Kirchröadsjer."